Polić, S. (2020) Данојлићеви поетички свлакови, Књижевна историја — часопис за науку о књижевности, 52(170), стр. 341–345. doi: 10.18485/kis.2020.52.170.19.