Marić, I. (2021) Никола Милошевић о Лаву Шестову, Књижевна историја — часопис за науку о књижевности, 52(171), стр. 35–52. doi: 10.18485/kis.2020.52.171.3.