Novaković, M. (2021) Примењена музика Зорана Ерића за Михизову драму Бановић Страхиња у режији Никите Миливојевића, Књижевна историја — часопис за науку о књижевности, 52(171), стр. 173–193. doi: 10.18485/kis.2020.52.171.9.