Parezanović, K. (2021) Структура дечје поезије као основ за обраду метро-ритмичких мелодијских форми у настави солфеђа, Књижевна историја — часопис за науку о књижевности, 52(171), стр. 195–216. doi: 10.18485/kis.2020.52.171.10.