Čarota, I. и Naumova, A. (2021) Осврт на историју белоруске србистике, Књижевна историја — часопис за науку о књижевности, 52(171), стр. 281–296. doi: 10.18485/kis.2020.52.171.14.