Kocić Stanković, A. (2021) Представе о женама у књижевности и култури колонијалне Америке, Књижевна историја — часопис за науку о књижевности, 52(171), стр. 297–312. doi: 10.18485/kis.2020.52.171.15.