Grujičić, P. (2021) Погрешна читања у историји националне драме на примеру Госпође Олге Милутина Бојића, Књижевна историја — часопис за науку о књижевности, 52(171), стр. 313–325. doi: 10.18485/kis.2020.52.171.16.