Rakić, N. и Ognjanović, B. (2021) Приказ колонијалног освајања Африке у роману Олга Бернхарда Шлинка, Књижевна историја — часопис за науку о књижевности, 52(171), стр. 327–343. doi: 10.18485/kis.2020.52.171.17.