[1]
S. Veselinović, Абецеда Езре Паунда, КИ, том 52, изд. 171, стр. 347–352, Јан. 2021.