[1]
P. Todorović, Драган Алексић као ликовни критичар, КИ, том 52, изд. 171, стр. 369–372, Јан. 2021.