[1]
I. Perišić, Значај студије Негативан јунак као књижевнонаучног открића: Никола Милошевић и Карл Попер, КИ, том 52, изд. 171, стр. 21–34, Јан. 2021.