[1]
S. Teparić, Музичко-драмска синтеза музике и текста – карактеризација ликова у опери-ораторијуму Краљ Едип Игора Стравинског, КИ, том 52, изд. 172, стр. 105-122, Апр. 2021.