[1]
D. Rančić, Разговор о смислу као начин да се буде, КИ, том 53, изд. 173, стр. 403–410, Сеп. 2021.