[1]
A. Loma, Срби и вуци у истраживањима Веселина Чајкановића, КИ, том 53, изд. 174, стр. 13–44, Јан. 2022.