[1]
G. Lazičić, Како се калила постмодерна: Давид Албахари као уредник у часопису Књижевна реч, КИ, том 51, изд. 169, стр. 167-190, Окт. 2020.