[1]
L. Delić, Лица смрти, КИ, том 53, изд. 174, стр. 187–206, Јан. 2022.