[1]
A. Luburić Cvijanović, Осетљива равнотежа: о центру и маргини у постколонијалној књижевности, КИ, том 53, изд. 174, стр. 255–272, Јан. 2022.