[1]
M. Đukić, Ka proširenju korpusa kanonskih tekstova na francuskom jeziku, КИ, том 53, изд. 174, стр. 293–311, Јан. 2022.