[1]
D. Ajdačić, Компјутерска игра у киберфантастици: ‚Лавиринт смрти‘ у два романа Сергеја Лукјaненка, КИ, том 51, изд. 169, стр. 193-203, Окт. 2020.