[1]
N. Mitrović, О једном неуспелом пројекту, КИ, том 53, изд. 174, стр. 429–434, Јан. 2022.