[1]
A. Kuzmić, Светле слике Драгутина Илића, КИ, том 51, изд. 169, стр. 299-313, Окт. 2020.