[1]
B. Đorđević, Интелектуалац у свом и нашем времену: Шта (нам) је био и шта (нам) је данас Владан Десница, КИ, том 51, изд. 169, стр. 429-433, Окт. 2020.