[1]
I. Marić, Никола Милошевић о Лаву Шестову, КИ, том 52, изд. 171, стр. 35–52, Јан. 2021.