[1]
M. Novaković, Примењена музика Зорана Ерића за Михизову драму Бановић Страхиња у режији Никите Миливојевића, КИ, том 52, изд. 171, стр. 173–193, Јан. 2021.