[1]
K. Parezanović, Структура дечје поезије као основ за обраду метро-ритмичких мелодијских форми у настави солфеђа, КИ, том 52, изд. 171, стр. 195–216, Јан. 2021.