Todorović, Predrag. Драган Алексић као ликовни критичар. Књижевна историја — часопис за науку о књижевности 52, no. 171 (Јануар 22, 2021): 369–372. приступљено Децембар 9, 2022. http://www.knjizevnaistorija.rs/index.php/home/article/view/105.