Perišić, Igor. Значај студије Негативан јунак као књижевнонаучног открића: Никола Милошевић и Карл Попер. Књижевна историја — часопис за науку о књижевности 52, no. 171 (Јануар 22, 2021): 21–34. приступљено Јануар 29, 2023. http://www.knjizevnaistorija.rs/index.php/home/article/view/108.