Specified, No Author. Приповедање прошлости у новим медијима и окружењима. Књижевна историја — часопис за науку о књижевности 52, no. 172 (Април 13, 2021): 305-306. приступљено Децембар 6, 2022. http://www.knjizevnaistorija.rs/index.php/home/article/view/152.