Todorović, Predrag. Извођење Бекетових дела у различитим медијима у Србији. Књижевна историја — часопис за науку о књижевности 51, no. 169 (Октобар 8, 2020): 123-132. приступљено Јули 17, 2024. http://www.knjizevnaistorija.rs/index.php/home/article/view/17.