Mančić, Aleksandra, и Marko Teodorski. Транскултурне перспективе (уводник). Књижевна историја — часопис за науку о књижевности 53, no. 173 (Септембар 17, 2021): 145–154. приступљено Новембар 27, 2022. http://www.knjizevnaistorija.rs/index.php/home/article/view/171.