Soldatić, Dalibor. Леополд Сеа и филозофија американизма. Књижевна историја — часопис за науку о књижевности 53, no. 173 (Септембар 17, 2021): 155–163. приступљено Децембар 10, 2023. http://www.knjizevnaistorija.rs/index.php/home/article/view/172.