Bignell, Jonathan. Кад је Бекет на филму мигрирао на телевизију. Књижевна историја — часопис за науку о књижевности 51, no. 169 (Октобар 8, 2020): 97-108. приступљено Фебруар 7, 2023. http://www.knjizevnaistorija.rs/index.php/home/article/view/18.