Ujayli, Shahla. Арапски дистопијски роман: историјски контекст и жанровске одлике. Књижевна историја — часопис за науку о књижевности 53, no. 174 (Јануар 26, 2022): 97–128. приступљено Фебруар 6, 2023. http://www.knjizevnaistorija.rs/index.php/home/article/view/219.