Lazičić, Goran. Како се калила постмодерна: Давид Албахари као уредник у часопису Књижевна реч. Књижевна историја — часопис за науку о књижевности 51, no. 169 (Октобар 12, 2020): 167-190. приступљено Фебруар 7, 2023. http://www.knjizevnaistorija.rs/index.php/home/article/view/22.