Šimak Spevakova, Marina. Међукњижевне везе у прози словачког аутора Павела Виликовског из угла рецепције и превода. Књижевна историја — часопис за науку о књижевности 51, no. 169 (Октобар 13, 2020): 351-363. приступљено Фебруар 6, 2023. http://www.knjizevnaistorija.rs/index.php/home/article/view/31.