Olah, Kristijan. Од књижевне херменеутике до филозофије диференције: Никола Милошевић. Књижевна историја — часопис за науку о књижевности 54, no. 177 (Јануар 31, 2023): 61–80. приступљено Јуни 19, 2024. http://www.knjizevnaistorija.rs/index.php/home/article/view/359.