Milovanović, Ksenija. Опис Свете земље Гаврила Тадића. Књижевна историја — часопис за науку о књижевности 54, no. 177 (Јануар 31, 2023): 249–269. приступљено Јуни 6, 2023. http://www.knjizevnaistorija.rs/index.php/home/article/view/366.