Yeh, Tzu-Ching. Политизација послератне драме Самјуела Бекета. Књижевна историја — часопис за науку о књижевности 52, no. 170 (Октобар 28, 2020): 89–102. приступљено Децембар 3, 2023. http://www.knjizevnaistorija.rs/index.php/home/article/view/kis-2020-52-170-5.