Parezanović, Kristina. Структура дечје поезије као основ за обраду метро-ритмичких мелодијских форми у настави солфеђа. Књижевна историја — часопис за науку о књижевности 52, no. 171 (Јануар 22, 2021): 195–216. приступљено Фебруар 6, 2023. http://www.knjizevnaistorija.rs/index.php/home/article/view/92.