Čarota, Ivan, и Anna Naumova. Осврт на историју белоруске србистике. Књижевна историја — часопис за науку о књижевности 52, no. 171 (Јануар 22, 2021): 281–296. приступљено Фебруар 6, 2023. http://www.knjizevnaistorija.rs/index.php/home/article/view/96.