Књижевна историја, као један од водећих научних часописа у Србији, представља простор за представљање врхунских научних резултата и иновативних интердисциплинарних истраживања, за јачање међународне сарадње у области науке о књижевности и славистичких студија, и за унапређивање стандарда и квалитета академског писања. Редакција часописа посебну пажњу поклања и поштовању принципа транспарентности у раду и отворености за све заинтересоване ауторе и ауторке.

Према Категоризацији Министарства просвете, науке и технолошког развоја за 2021. годину, часопис Књижевна историја спада у категорију М23.

 

 

 

 

 

 

    

   

   

 Тренутни број

Год. 54 Бр. 176 (2022)

ЧИТАЊЕ ТРАДИЦИЈЕ: Веселин Чајкановић (1881–1946) (II) (приредилa Марија Шаровић)

ПРЕПЛИТАЊА: Фолклор НОБ-а: изазов постсоцијалистичке и постјугословенске хуманистике (II) (приредиле Смиљана Ђорђевић Белић и Јеленка Пандуревић)

НАСЛEЂЕ МОДЕРНИЗМАЖене (пре)уређују авангарду (II) (приредила Жарка Свирчев)

КОНТЕКСТИ: Меморијски пејзажи мита, идентитета и историје (приредила Владислава Гордић Петковић)

СТУДИЈЕ, ОГЛЕДИ, ПРИЛОЗИ

ОЦЕНЕ, ПРИКАЗИ, БЕЛЕШКЕ

Објављено: 2022-12-25

Оцене и прикази

Погледај све бројеве