Књижевна историја, као један од водећих научних часописа у Србији, представља простор за представљање врхунских научних резултата и иновативних интердисциплинарних истраживања, за јачање међународне сарадње у области науке о књижевности и славистичких студија, и за унапређивање стандарда и квалитета академског писања. Редакција часописа посебну пажњу поклања и поштовању принципа транспарентности у раду и отворености за све заинтересоване ауторе и ауторке.

Према Категоризацији Министарства просвете, науке и технолошког развоја за 2022. годину, часопис Књижевна историја спада у категорију М23.

 

 

 

 

 

 

 

    

   

   

 Тренутни број

Год. 55 Бр. 179 (2023)

КОНТЕКСТИ: Транскултурне теорије англографих аутора (приредила Милица Мустур)

НАСЛЕЂЕ МОДЕРНИЗМА: Књижевност и ТВ серије: уметност адаптације (приредила Тијана Тропин)

ПОЈМОВНИК

КЊИЖЕВНА ГРАЂА

СТУДИЈЕ, ОГЛЕДИ, ПРИЛОЗИ

ОЦЕНЕ, ПРИКАЗИ, БЕЛЕШКЕ

Објављено: 2023-10-01
Погледај све бројеве