Рубрике и темати у овом броју су: 

ЧИТАЊЕ ТРАДИЦИЈЕ: Словеначка књижевност после 1991. (II)  (приредила Варја Балжалорски Антић)

НАСЛЕЂЕ МОДЕРНИЗМА: Бекет и миграције (II) (приредио Предраг Тодоровић)

КОНТЕКСТИ : Књижевност и економија (приредиo Владимир Гвозден)

КЊИЖЕВНА ГРАЂА

СТУДИЈЕ, ОГЛЕДИ, ПРИЛОЗИ

ОЦЕНЕ, ПРИКАЗИ, БЕЛЕШКЕ

Објављено: 2020-10-31

Оцене и прикази