Источни канон модерне књижевности

Тања Поповић, Источни канон, Сремски Карловци, Нови Сад: Издавачка књижарница Зорана Стојановића, 2019.

  • Vasilisa Šljivar Филолошки факултет Универзитет у Београду
Кључне речи: научна критика, књижевност

Референце

Tanja Popović, Istočni kanon, Sremski Karlovci, Novi Sad: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića, 2019.
Објављено
2021-01-22
Како цитирати
Број часописа
Секција
Оцене и прикази