Поетика и филозофија релације

  • Tamara Valčić Bulić Филозофски факултет Универзитетa у Новом Саду
Кључне речи: Едуар Глисан, Поетика Релације, Филозофија Релације, дигенеза, креолизација, Хаос-Свет

Сажетак

Едуар Глисан један је од најзначајнијих постколонијалних франкофоних карипских писаца. Иако јe у време најжешће борбе за деколонизацију, педесетих и шездесетих година 20. века под снажним утицајем покрета „црнаштва“ (négritude), Глисан се веома брзо окреће потрази за „нетоталитарним“ идентитетима и изградњи сопствене поетике, засноване на креолизацији – динамичном процесу у коме се културе међусобно сусрећу, сударају и преображавају, опирући се на тај начин окамењености Бића, апсолутним суштинама, национализму, али и западњачком универзализму. У склопу Поетике релације (Poétique de la Relation, 1990), у којој се у великој мери инспирише идејом и појмом идентитета-ризома Жила Делеза и Феликса Гатарија, Глисан дефинише низ значајних појмова као што су креолизација, дигенеза, прозирност и непрозирност, Хаос-Свет, Сав-Свет, мондијалност. У овом раду изложена су и објашњена основна Глисанова схватања везана за актуелни развој и међусобни однос култура у људском друштву.

Референце

Dialogue entre Édouard Glissant et Jacques Derrida. Le 6 novembre 1993 à Strasbourg. Parlement international des écrivains. edouardglissant.world, 9 janvier 2020 Catégories: documents.

Fonkoua, Romuald. Essai sur une mesure du monde au xxe siècle : Édouard Glissant, Paris, Honoré Champion, 2002.

Glissant, Édouard. Le Discours antillais. Paris: Éditions du Seuil, 1981.

Glissant, Édouard. Poétique de la Relation. Paris: Gallimard, 1990.

Glissant, Édouard. Traité du Tout-Monde. Paris: Gallimard, 1997.

Glissant, Édouard. Philosophie de la Relation. Paris: Gallimard, 2009.

Martineau A. et May L. Ph. Trois siècles d'histoire antillaise. Martinique et Guadeloupe de 1635 à nos jours. Paris: Société de l'histoire des colonies françaises et Librairie Leroux, 1935.

Noudelmann, Françoiset Françoise Simasotchi-Bronès (dir.). Édouard Glissant, la pensée du détour. Paris: Larousse, revue Littérature, N°174, 2014.

Noudelmann, François. Édouard Glissant, l'identité généreuse. Paris: Flammarion, coll. «Grandes Biographies », 2018а.

Noudelmann, François.L'Entretien du monde (entretiens avec Glissant). Paris: Presses Universitaires de Vincennes, 2018.

Noudelmann, Françoiset Françoise Simasotchi-Bronès et Yann Toma, Archipels Glissant. Paris: Presses Universitaires de Vincennes, 2020. CrossRef

Wald Lasowski, Aliocha. Édouard Glissant, penseur des archipels. Paris: Pocket, collection «Agora», 2015.

Wald Lasowski, Aliocha. Édouard Glissant. Déchiffrer le monde.Paris: Bayard, 2021.

Објављено
2021-09-20
Како цитирати
Број часописа
Секција
Контексти