Од Исака до Исуса: архетип (не)прихватања жртве

  • Olivera Žižović Београд
Кључне речи: Библија, Аврам, Исак, Исус Христос, жртва, архетип, дубинска психологија, К. Г. Јунг, ликовне представе, Аврамово наручје

Сажетак

Полазиште рада представља разматрање повезаности библијских наратива о жртвовању Исака и Исусовом страдању од раног хришћанства до данас, кроз успостављање значењских паралела и осврт на репрезентативне ликовне представе: од двадесетовековне слике Марка Шагала „Жртвовање Исака“, преко мозаика у јерусалимској Цркви Светог гроба и средњовековних представа Аврамовог наручја, до древне синајске иконе Христа Пантократора. Тежиште рада је, међутим, посвећено разликама, уместо до сада претежно разматраним аналогијама између два најдраматичнија догађаја у Библији.
Прича о Аврамовом жртвовању Исака сагледава се и тумачи из дубинско-психолошког угла, односно из јунговске перспективе, полазећи од става да је у основи наратива о Исаку, а потом и приче о Исусовом страдању, архетип жртве који се развија од Старог до Новог завета, чему је у раду посвећена посебна пажња. Показује се да је за интерпретацију изузетно значајан контекст, односно догађаји који су претходили Божјем захтеву да Аврам на жртву принесе Исака, а тичу се прворођеног Аврамовог сина Исмаила и очевог односа према њему.
Истраживање се ослања на студију Карла Густава Јунга „Одговор на Јова“, пре свега у домену сагледавања одлика старозаветног Бога који се први пут открио управо Авраму, да би анализа потом била усредсређена на Аврамову природу и позицију у оквиру породице, а затим и на Исаков допринос развоју архетипа жртве, који ће свој пуни израз достићи у Исусовом страдању и резултирати преласком са старозаветне „религије Оца“ на новозаветну „религију Сина“.

Референце

Auerbah, Erih. Mimesis: prikazivanje stvarnosti u zapadnoj književnosti. Preveo Milan Tabaković. Beograd: Nolit, 1968.

Boldvin, Džojs G. Poruka Prve knjige Mojsijeve 12-50: od Avrama do Josifa. Preveo Ivan Vajdl. Beograd: Soteria, 2008.

Čurak, Galina. Ilья Repin. Ivan Grozый i sыn ego Ivan 16. noяbrя 1581. goda: Istoriя odnogo šedevra. Moskva: Gosudarstvennaя Tretьяkovskaя galereя, 2019.

Fejler, Brus. Praotac: putovanje u srce triju religija. Prevela Tatjana Bižić. Beograd: Laguna, 2004.

Flavije, Josif. Judejske starine. Preveo Vladan Dobrivojević. Beograd: Dveri, 2008.

Fon Franc, Marija-Lujza. Puer aeternus: arhetip večitog dečaka. Preveo Srđa Janković. Beograd: Fedon, 2019.

Forestier, Sylvie (chief curator). The Biblical Message: petit guide. Translated by Mary Delahaye. Nice: Musée national Message Biblique Marc Chagall, 2000.

Hendel, Ronald. Remembering Abraham: Culture, Memory, and History in the Hebrew Bible. New York: Oxford University Press, 2004.

Hourihane, Colum (ed.). Abraham in Medieval Christian, Islamic and Jewish Art. Index of christian art. Prinseton: Department of Art & Archeology Princeton University; Penn State University Press, 2013.

Jung, Karl Gustav. Analitička psihologija. Prevela Marijana Popović. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, 2002.

Jung, Karl Gustav. Psihološke rasprave. Preveo Tomislav Bekić. Novi Sad: Matica srpska, 1977.

Kjerkegor, Seren. Strah i drhtanje. Preveo Slobodan Žunjić. Beograd: BIGZ, 1975.

Kramskoй, I. N. Pisьma, statьi: v 2 t. Podgot. k pečati i primeč. S. N. Golьdšteйn, T. 2. Moskva, 1966; navedeno prema: Čurak, Galina. Ilья Repin. Ivan Grozый i sыn ego Ivan 16. noяbrя 1581. goda: Istoriя odnogo šedevra. Moskva: Gosudarstvennaя Tretьяkovskaя galereя, 2019.

Man, Tomas. "Priče Jakovljeve". Josif i njegova braća. t. 1. Preveo Tomislav Bekić. Novi Sad: Matica srpska, 1990.

Millard, A. R. and D. J. Wisemann (ed.). Essays on the Patriarchal Narratives. IVP, 1980. Navedeno prema: Boldvin, Džojs G. Poruka Prve knjige Mojsijeve 12-50: od Avrama do Josifa. Preveo Ivan Vajdl. Beograd: Soteria, 2008.

Rosi, Korina. Blaga manastira Svete Katarine. Prevela Bogdana Nikolić. Novi Sad: Pravoslavna reč, 2007.

Sveti Filaret (mitropolit moskovski); navedeno prema: Evdokimov, Pavle. Umetnost ikone: teologija lepote. Prevela Tijana Mirković. Beograd: Fakultet za kulturu i medije Megatrend univerziteta; Visoka škola - Akademija Srpske Pravoslavne Crkve za umetnost i konservaciju, 2009.

Sveto pismo Staroga i Novoga zavjeta. Preveo Đura Daničić (Stari zavjet) i Vuk Stefanović Karadžić (Novi zavjet). Beograd: Britansko i inostrano biblijsko društvo, 1966.

Uspenski, Pavle. Teologija ikone. Preveli hilandarski monasi. Sveta Gora Atonska: Manastir Hilandar, 2009.

Van Seters, John. Abraham in History and Tradition. United States: Yale University Press, 1975; navedeno prema: Bolvdin, Džojs G. Poruka Prve knjige Mojsijeve 12-50: od Avrama do Josifa. Preveo Ivan Vajdl. Beograd: Soteria, 2008.

Објављено
2021-09-20
Како цитирати
Број часописа
Секција
Студије, огледи, прилози