Ново издање Љубена Каравелова на српском језику

Љубен Каравелов. Је ли крива судбина? Књижевна и публистичка дела на српском језику. Приредио, студију и коментаре написао Александар Пејчић. Београд: Институт за књижевност и уметност-Чигоја штампа, 2019.

  • Goran Maksimović Филозофски факултет Универзитетa у Нишу
Кључне речи: naučna kritika

Сажетак

//

Референце

Ljuben Karavelov. Je li kriva sudbina? Književna i publistička dela na srpskom jeziku. Priredio, studiju i komentare napisao Aleksandar Pejčić. Beograd: Institut za književnost i umetnost-Čigoja štampa, 2019.
Објављено
2021-09-20
Како цитирати
Број часописа
Секција
Оцене и прикази