Самјуел Бекет и лингвистички егзил

  • Teresa Rosell Универзитет у Барселони
Кључне речи: Бекет, екстратериторијално, Стајнер, билингвизам, егзил, језик, тишина

Сажетак

Џорџ Стајнер је осмислио концепт који се много користи у проучавањима књижевности: стање екстратериторијалности. Тај критичар и филозоф га је елаборирао у свом делу Екстратериторијално: Есеји о књижевности и револуцији језика (1971), у коме се бави критиком, језиком и отуђењем. „Револуција језика“ у поднаслову односи се на дубоку кризу језика која се појавила у Средњој Европи у првој трећини 20. века а која се одразила у уметностима као „неуспех речи“. Према Стајнеру, рађање језичког плурализма и „немање домовине“ код појединих писаца, као што су Бекет, Набоков или Борхес, био је део ове револуције језика. Иза строго лингвистичког поља, данас категорија екстратериторијалности сугерише глобална миграторна кретања и непрестано измештање модерног субјекта, према Стајнеровим речима, као „стратегије сталног егзила“. Самјуел Бекет је 1937. написао своје чувено писмо Акселу Кауну а, такође је, током те деценије био импресиониран критиком људског знања и филозофијом језика Фрица Маутнера. У том смислу, кроз ове две теме, можемо пратити Бекетову склоност ка “literatur des unworts” [sic], која ће утицати не само на његово дело, већ и на његово само-превођење и билингвизам. Управо у том периоду Бекет почиње да пише на француском како би постигао ефекат отуђења и радикалне несигурности коју изазива језик који није његов матерњи. Његово писање на француском језику је поједностављено и редуковано, обезбеђујући на тај начин језичко изгнанство због, како је то сам Бекет рекао, “le besoin d’être mal armé.”

Референце

Beckett, Samuel. Malone meurt. Paris: Ed. de Minuit, 1951.

Beckett, Samuel. L'innommable. Paris: Ed. de Minuit, 1953.

Beckett, Samuel. Proust. New York: Grove Press Ed., 1957.

Beckett, Samuel. Watt. New York: Grove Press Ed., 1959.

Beckett, Samuel. Disjecta. Miscellaneous Writings and a Dramatic Fragment. Ed. and with an introduction by Ruby Cohn. New York: Grove Press Ed., 1984.

Beer, Anne. "Beckett's Bilingualism." The Cambridge Companion to Beckett. Ed. John Pilling. Cambridge: Cambridge University Press, 1994. 209-221. Crossreff

Ben-Zvi, Linda. "Fritz Mauthner and the limits of language." PMLA, Vol. 95, nº 2, Mar. (1980). 183-200. Crossreff

Casanova, Pascale. Beckett l'abstracteur. Anatomie d'une revolution littéraire. Paris: Éditions de Seuil, 1997.

Casanova, Pascale. La République mondiale des Lettres. Paris: Éditions du Seuil, 1999.

Cohn, Ruby. (1961): "Samuel Beckett, Self-Translator." PMLA, Vol. 76, nº 5, Dec. (1961). 613-621. Crossreff

Cohn, Ruby. A Beckett Canon. Ann Arbor: The University of Michigan Press, 2001. Crossreff

Craig, G., Fehsenfeld, M. D., Gunn, D., Overbeck, L. M., eds. The Letters of Samuel Beckett, 1929-1940. Vol. II. Cambridge: Cambridge University Press, 2011.

Durantaye, Leland de la. Beckett's Art of Mismaking. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 2016.

Fehsenfeld, M. D., Overbeck, L. M., eds. The Letters of Samuel Beckett, 1929-1940. Vol. I. Cambridge: Cambridge University Press, 2009.

Graver, L., Federman, R., eds. Samuel Beckett. The Critical Heritage. London and New York: Routledge. 1999.

Juliet, Charles. Rencontres avec Samuel Beckett. París: P.O.L., 1999.

Martínez-Lage, Miguel. "Samuel ante Samuel o Beckett antes de Beckett." Samuel Beckett, Deseos del hombre. Carta alemana. Segovia: La uÑa RoTa, 2004.

Mauthner, Fritz. Contribuciones a una crítica del lenguaje. Translated by José Moreno Villa. Edited by Adan Kovacsics. Barcelona: Herder, 2001.

Pilling, John. "Beckett and Mauthner Revisited." Beckett after Beckett, S.E. Gontarski and A. Uhlmann, eds. Gainesville: University Press of Florida, 2006. 158-166.

Sindičić Sabljo, Mirna. "Beckett's Bilingualism, Self-Translation and the Translation of his Texts into the Croatian Language." The Journal of Linguistic and Intercultural Education (JoLIE), nº 4. Alba Iulia: Romania, (2011). 163-180. Crossreff

Steiner, George. Extraterritorial. Papers on Literature and the Language Revolution. London: Faber and Faber, 1972.

Talens, Jenaro. "Introducción." Samuel Beckett, Detritus. Barcelona: Tusquets, 2001.

Van Hulle, Dirk. "'Eff it': Beckett and linguistic skepticism.", Sofia Philosophical Review, 5:1 (2011). 210-227.

Van Hulle, Dirk, and Nixon, Mark, eds. Samuel Beckett's Library. Cambridge: Cambridge University Press, 2013.

Wood, Rupert. "An endgame of aesthetics: Beckett as essayist." The Cambridge Companion to Beckett, John Pilling, ed. Cambridge: Cambridge University Press, 1994. 1-16. Crossreff

Објављено
2020-10-08
Како цитирати
Број часописа
Секција
Наслеђе модернизма