Уводна реч

  • Žarka Svirčev Институт за књижевност и уметност, Београд

Сажетак

Интензивни развој феминистичких студија периодике на домаћој академској сцени уноси нову динамику у књижевне студије, а посебно се иновативношћу издвајају истраживања у области авангардних студија. Истраживања авангардне књижевности у контексту феминистичких и родних теоријско-методолошких полазишта доносе важна померања на многим, међусобно условљеним плановима: проширује се предметно поље изучавања, постојећи књижевно-историографски концепти се ревидирају и преобликују, те се формирају нова истраживачка тежишта. У фокусу досадашњих истраживања авангарде из родне/феминистичке перспективе била је фигура авангардне списатељице.

Објављено
2022-03-31
Како цитирати
Број часописа
Секција
Наслеђе модернизма