Władisław Reymont’s Fascination With Occultism: Biographical and Artistic Threads

  • Karolina Maria Hess University of Silesia in Katowice; Faculty of Social Sciences, Institute of Sociology
Кључне речи: Владислав Рејмонт, западна езотерија и књижевност, теозофија, спиритуализам, спиритизам, западна езотерија у Пољској, Теозофско друштво, Вампир, Јозеф Джевјецки

Сажетак

Станислав Владислав Рејмонт је рођен као Станислав Владислав Рејмент 1867. године у селу Кобјеле Вјелкје као један од деветоро деце; отац му је био музичар, а мајка је потицала из осиромашеног нижег племства. Као младић, често је мењао пребивалиште и занимање. Био је обућар, радио је у позоришту, и најзад почео да пише приповетке и романе. Важна дела писао је почев од 1890-их. Године 1900. након озбиљне несреће у возу, која је довела до трајних здравствених проблема, добио је издашну накнаду, што му је омогућило да се посвети писању током потоњих година. Оженио се Аурелијом Шабловском 1902. године. Добио је Нобелову награду за књижевност 1924. за епски роман Сељаци. Преминуо је наредне године у Варшави.
Рејмонта су занимали спиритуализам, теозофија, источњачка мисао и мистицизам. Почео је да учествује у сеансама највероватније 1890. године, на наговор свог бившег професора и групе истакнутих спиритуалиста. Требало је да буде „одабрани спиритуализма”, и почео да путује са групом верника који су му обезбедили средства за живот и образовање. Могуће је да је имао улогу медијума. Званично, тај период није дуго трајао и Рејмонт је напустио тај кружок, оптужујући их да варају и да су наивни. Међутим, из других извора се може сазнати да је тада већ ступио у контакт са другим окултистима. Како видимо из његових сопствених изјава, касније је сматрао себе окултистом, за разлику од спиритуалисте. Био је члан, и вероватно један од оснивача, удружења видовњака по имену Варшавско психолошко удружење, које није имало дозволу власти. Задржао је ово интересовање до краја живота, будући да је 1924, исте године када је добио Нобелову награду, постао члан одбора једног пољског парапсихолошког часописа, Натприродне теме [Zagadnienia Metapsychiczne], и остао на тој позицији до смрти.
Рејмонт се дружио са неким од првих теозофиста у Пољској — Владиславом Валдеровичем и др Јозефом Джевјецким. Заједно са потоњим, Рејмонт је учествовао на Теозофском конгресу, одржаном у Ложи Блавацки у Лондону, од 13. до 15. јула 1894. Тамо је лично упознао Ени Бесант, као и друге истакнуте теозофисте (писао је о Хенрију Олкоту и Џ.Р.С. Миду). Ова искуства је описао у аутобиографском есеју „Лето 1894. у иностранству” (1948). Поред ових инспирација, Рејмонт се након свог путовања у Лондон спријатељио са др Јулијаном Охоровичем (1850–1917), који се бавио истраживањем хипнотизма и феномена који се тичу медијума. Провео је доста времена у својој кући у Висли, где започиње рад на Сељацима, а у међувремену присуствује Охоровичевим експериментима са медијумом. Касније је своје опсервације укључио у роман Вампир, у коме се појављују спиритуалисти и теозофисти, као и мноштво тема у вези са окултним струјањима, попут оних које је инспирисало пријатељство са харизматичним и контроверзним писцем Станиславом Пшибишевским (1868–1927). У раду се фокусирамо на езотеричне мотиве у роману и на крају анализирамо зашто се езотеријска, а нарочито конкретно теозофска, тумачења Рејмонтовог наслеђа ретко или никад не могу наћи у књижевним студијама.

Референце

Besant A., An Exposition of Theosophy. Boston, Mass. 1893.

Bukowski K. Władysław St. Reymont. Próba charakterystyki. Lwów-Warszawa-Kraków: Wydawnictwo Zakładu Narodowego Imienia Ossolińskich 1927.

Choynowski P. Dusza Reymonta. "Tygodnik Ilustrowany" No. 2. 1926.

Dębicki Z. Wł. St. Reymont - Laureat Nobla. Warszawa - Kraków - Lublin - Łódź - Paryż - Poznań - Wilno - Zakopane: Gebethner i Wolff 1925.

Geron M. Grupa Pięciu. In Sztuka lat 1905-1923. Malarstwo - rzeźba - grafika - krytyka artystyczna. M Geron, J. Malinowski ed., Toruń: Wydawnictwo Interdyscyplinarnego Koła Naukowego Doktorantów Mikołaja Kopernika 2006.

Hanegraaff W. Esotericism and the Academy. Rejected Knowledge in Western Culture. Cambridge and New York: Cambridge University Press 2012. Crossreff

Hanegraaff W. Occult/Occultism. Entry in: Dictionary of Gnosis and Western Esotericism, W. Hanegraff et. al, Brill: Leiden, Boston 2006.

Hass L. Ambicje rachuby, rzeczywistość. Wolnomularstwo w Europie Środkowo-Wschodniej 1905-1928, Warszawa: PWN 1984.

Hass L. W ujarzmionej stolicy: bez loży (1831-1905). "Ars Regia" 3/3-4 (8-9) 1994.

Hess K. M. The Idea of Ideoplasty and Occult Phenomena in the Theoretical and Empirical Research of Julian Ochorowicz. "Preternature: Critical and Historical Studies on the Preternatural" Vol. 7, No. 2, 2018. Crossreff

Janion M. Wampir. Biografia symboliczna. Gdańsk: Słowo/Obraz Terytoria 2008.

Jocz A. Przypadek "osy rozbójniczej". Rozważania o gnostycyzmie i neognozie w literaturze polskiej przełomu XIX i XX wieku, Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 2009.

Kipling, Rudyard. Entry in Mackey's Encyclopedia of Freemasonry, online version at [accessed 12.09.16].

Kocówna B. Reymont. Opowieść biograficzna. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1971.

Kocówna B. Władysław Reymont. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1986.

Kruszczyńska P., O Wampirze Władysława Stanisława Reymonta, "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Vol. 30 (2), 2012.

Krzyżanowski J. Władysław St. Reymont. Twórca i dzieło. Lwów: Wydawnictwo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich 1937.

Malik J. A. Modernistyczne credo. O religijności Władysława Stanisława Reymonta. Tezy biograficzne. In Inny Reymont. W. Książek-Bryłowa ed. Lublin: Wydawnictwo Marii Curie Skłodowskiej 2002.

Manuscripts of W. Reymont in the Archives of Zakład Narodowy im. Ossolińskich in Wrocław, signature 6971/1, k. 39-42.

Markiewicz H. Władysław Stanisław Rejmont (właściwie Stanisław Władysław Rejment). Entry in Polski Słownik Biograficzny Vol. 31, 1988-1989.

Matuszewski I. Czarnoksięstwo and medyumizm. Studium historyczno-porównawcze. Warszawa: Gebethner i Wolff, 1896.

Nasi powieściopisarze o sobie - Władysław Reymont, "Świat" Vol. 14, No. 20.06.1913.

Ochorowicz J. De la suggestion mentale Paris: Doin, 1887. Crossreff

Ochorowicz J. Zjawiska mediumiczne. Warszawa: Alfa 1992.

Podgórscy B. & A. Wielka Księga Demonów Polskich - leksykon i antologia demonologii ludowej, Katowice: Wydawnictwo KOS, 2005

Przybyszewski S. Listy, Vol. 1-2. S. Helsztyński ed., Gdańsk: Towarzystwo Przyjaciół Nauki i Sztuki; Warszawa: Spółka Wydawnicza "Parnas Polski" 1937 - 1938, Vol. 3. Wrocław: Zakład im. Ossolińskich 1954.

Przybyszewski S. Synagoga szatana. Przyczynek do psychologii czarownicy [in] S. Przybyszewski, Confiteor. Synagoga szatana. Warszawa: Spółdzielnia Wydawnicza Anagram 1999/2000.

Reymont W. Biographical. 1924. The Nobel Prize in Literature 1924, [accessed 09.09.2016].

Reymont W. Chłopi: powieść współczesna. Warszawa: Gebethner i Wolff, Kraków: G. Gebethner i Sp. 1904-1909.

Reymont W. Komedyantka. Warszawa: Gebethner i Wolff 1896.

Reymont W. Lato 1894 za granicą. Wrocław: Wydał z autografu Tadeusz Mikulski 1948.

Reymont W. Listy do rodziny. T. Jodełka-Burzecki, B. Kocówna ed. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1975.

Reymont W. Listy Władysława Stanisława Reymonta do brata, ed. by B. Kocówna and Z. Jakimowicz, "Pamiętnik Literacki: czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej" 60, issue 2, 1969.

Reymont W. Marzyciel. (I wyd. 1908) Marzyciel, Franek, Lili. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 2000.

Reymont W. Nowele. Adam Bar ed. Warszawa: Gebethner i Wolff 1951.

Reymont W. W palarni opjum in Reymont, Ave patria, Z. Dębicki ed. Warszawa: Wydawnictwo Tygodnika Ilustrowanego 1932.

Reymont W. Wampir, Książka i Wiedza 1986.

Reymont W. Wampir: powieść. Warszawa: Gebethner i Wolff, Kraków: G. Gebethner i Sp. 1911a.

Reymont W. Z ziemi chełmskiej: wrażenia i notatki. Warszawa: Gebethner i Wolff, Kraków: G. Gebethner 1911b.

Reymont W. Ziemia obiecana. Vol. 1-2, Warszawa: Gebethner i Wolff, Kraków: G. Gebethner i Spółka 1899.

Sell A. Lęki i fascynacje społeczeństwa fin de siècle'u w Wampirze Władysława Stanisława Reymonta. In Groza w kulturze polskiej, R. Dudziński, K. Kowalczyk, J. Płoszaj ed. Wrocław 2016.

Sołtysik M. Aura wokół Reymonta. "Palestra" 11-12, 2005.

The Theosophical Society in England, Membership Register Index 1893.

Tokarz W. W ro¬syjskiej szkole. "Iskry" 9-10, 1925.

Trześniowki D., Wampir Reymonta: upiorne sny zmęczonej Europy. In Inny Reymont, W. Książek-Bryłowa ed. Lublin: Wydawnictwo Marii Curie Skłodowskiej 2002.

Walczak M. Władysław Reymont o snach i spirytyzmie. In Inny Reymont. W. Książek-Bryłowa ed. Lublin: Wydawnictwo Marii Curie Skłodowskiej 2002.

Wladyslaw Stanislaw Reymont Facts, The Nobel Prize, The Nobel Prize in Literature 1924, [accessed 10.10.2016].

Zagadnienia Metapsychiczne No. 2-7 (Vol.1-2), 1924-1925.

Објављено
2021-01-22
Како цитирати
Број часописа
Секција
Контексти