Свет музике у стваралаштву Лазе Костића

  • Nataša Marjanović Музиколошки институт САНУ, Београд
Кључне речи: музика, инспирација, стваралаштво, приповедање, поезија

Сажетак

У раду је разматрана многострукост присуства музике у стваралаштву Лазе Костића. Као главни извори истраживања представљени су записи мемоарског типа који доносе сведочанства о песниковим музичким искуствима и доживљајима, о пријатељском и сарадничком односу с музичарима (Корнелије Станковић, Јован Пачу), Костићеви прозни текстови писани у стилу врсне музичке критике, сегменти преписке с музичарима, те примери који осветљавају специфичне нивое присуства музике у Костићевој приповедачкој, односно песничкој поетици.
Побројани слојеви главне теме су коментарисани с обзиром на шири контекст друштвених и културних прилика, статус музичке културе и просвете међу Србима, али и шире, посебно на улогу музике у процесима развоја националне идеје у другој половини 19. и почетком 20. века. Посредно је осветљен допринос Лазе Костића разумевању и уздизању статуса музике као топоса у књижевности српског романтизма.

Референце

Brkić, Svetozar. "Muzičke strukture i pesništvo sa posebnim osvrtom na 'Stražilovo'." Svetla lovina. Nolit 1972. 398-419.

Vasić, Aleksandar. "Srpska pijanistkinja Jovanka Stojković." Temišvarski zbornik 3 (2002): 51-62.

Veljanović, Zoran. Dr Jovan Paču. Novi Sad: Arhiv Vojvodine, Posebna izdanja Arhiva Vojvodine. Knj. 8, 2003.

Vinaver, Stanislav. Zanosi i prkosi Laze Kostića. Beograd: Dereta, 2005.

Đorđević Belić, Smiljana. Figura guslara. Heroizirana biografija i nevidljiva tradicija. Beograd: Institut za književnost i umetnost, 2017.

Đurić Klajn, Stana. "Jugoslovenska himna u prošlosti i danas." Muzika i muzičari, Beograd 1956. 94-104.

Živković, Dragiša. Tokovi srpske književnosti: od klasicizma i bidermajera do ekspresionizma. Novi Sad: Matica srpska, 1991.

Ivanić, Dušan. "Ka poetici Laze Kostića". Dometi, god. 37, br. 142/143 (2010): 68-77.

Jastrebić, Blagoje. 1970. Poetika Laze Kostića. Beograd: Biblioteka Društva za srpskohrvatski jezik i književnost SRS.

Kašanin, Milan. "Prometej." U: L. Kostić, Pesme, 1. Ur. V. Otović. Novi Sad: Matica srpska, 1991. 11-37.

Kosanović, Jelena. "Laze Kostića etiko-estetika". Dometi, 31. 116/117 (2004): 41-58.

Lajić Mihajlović, Danka. Gajde u Vojvodini, magistarska teza, rukopis. Novi Sad: Akademija umetnosti, 2000.

Leskovac, Mladen. Laza Kostić. Novi Sad: Matica srpska, 1991.

Knežević, P. Jasmina. "Korifej onirizma srpske romantičarske književnosti, Laza Kostić." Baština 44 (2018): 25-53. Crossreff

Kokanović Marković, Marijana. Društvena uloga salonske muzike u životu i sistemu vrednosti srpskog građanstva u 19. veku. Beograd: Muzikološki institut 2014.

Marjanović, Nataša. "Iz prepiske Kornelija Stankovića - istraživački izveštaj o građi iz Arhiva Srbije." Zbornik Matice srpske za scenske umetnosti i muziku 47 (2012): 115-126.

Marjanović, Nataša. Muzika u životu Srba u 19. veku - iz memoarske riznice. Novi Sad: Matica srpska; Beograd: Muzikološki institut, 2019.

Milijić, Branislava. "Neka estetička načela Laze Kostića." b.i., 1981. 61-75.

Milosavljević, Petar. "Filozofska misao Laze Kostića." Dometi. 31. 116/117 (2004): 59-77.

Pavlović, Mirka. 2008. "Novo iščitavanje starih podataka (Slavjanski - Mokranjac)." Danica, srpski narodni ilustrovani kalendar za godinu 2008. 15: 364-376.

Perić, Đorđe. "Umetnički tekstovi Srbskih narodnih pesama Kornelija Stankovića." U: Kornelije Stanković i njegovo doba. Zbornik radova sa naučnog skupa održanog od 27. do 29. H 1981, povodom obeležavanja 150-godišnjice kompozitorovog rođenja. Ur. Dimitrije Stefanović, SANU, Naučni skupovi, knj. XXIV. Odeljenje likovne i muzičke umetnosti, knj. 1. Beograd: Muzikološki institut SANU, 1985. 187-204.

Petković, Novica. Ogledi iz srpske poetike. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, 2006.

Ružić, Žarko. "Simetrija i melodija u jedinoj Kostićevoj stanci." Književnost. 26, 52. 3 (1971): 186-199.

Sekulić, Isidora. "Laza Kostić." U: Laza Kostić, Odabrana dela, I. Ur. Ž. Milisavac, Biblioteka Srpska književnost u 100 knjiga. Novi Sad: Matica srpska; Beograd: Srpska književna zadruga, 1972. 7-25.

Suvajdžić, Boško. "Laza Kostić i naša narodna epika." Laza Kostić i srpski i evropski romantizam. Beograd: Filološki fakultet, Međunarodni slavistički centar, 1993. 203-214.

Tomandl, Mihovil. Spomenica Pančevačkog srpskog crkvenog pevačkog društva, 1838-1938. Pančevo: Knjižarsko-izdavački zavod "Napredak", 1938.

Frajnd, Marta. "Laza Kostić i engleska poezija 17. veka." Književna istorija 43. 145 (2011): 605-625.

Frajnd, Marta. U traganju za Lazom Kostićem. Vršac: Biblioteka Nesanica, 2017.

Đurić Klajn, Stana. "Ruski umetnički misionar XIX veka u jugoslovenskim krajevima." U: Akordi prošlosti. Beograd: Prosveta 1981. 70-81.

Објављено
2021-01-22
Како цитирати
Број часописа
Секција
Преплитања